Nieuws

“De volgende stap is al gezet” In de reeks interviews met bouwkundig specialisten die als adviseurs bij de bouw van de huisvesting van de Brede School Kapelle betrokken zijn, is nu de projectmanager aan de beurt. Hij is door de gemeente ingehuurd om de realisatie van de multifunctionele accommodatie – van ontwerp tot oplevering – te coördineren. Het bouwkundig bestek op basis van het definitief ontwerp is nu klaar en de aanbesteding kan beginnen. “Begin 2015 zal de eerste bouwactiviteit zichtbaar zijn.”

 


<< <  Pagina 4 van 4

<