1 juni 2014 - Projectmanager multifunctionele accommodatie Koert Vahlkamp


“De volgende stap is al gezet” In de reeks interviews met bouwkundig specialisten die als adviseurs bij de bouw van de huisvesting van de Brede School Kapelle betrokken zijn, is nu de projectmanager aan de beurt. Hij is door de gemeente ingehuurd om de realisatie van de multifunctionele accommodatie – van ontwerp tot oplevering – te coördineren. Het bouwkundig bestek op basis van het definitief ontwerp is nu klaar en de aanbesteding kan beginnen. “Begin 2015 zal de eerste bouwactiviteit zichtbaar zijn.”

 

Koert Vahlkamp van KVproject uit Middelburg is nu ruim een jaar aan het werk als onafhankelijk projectmanager voor de bouw van de multifunctionele accommodatie aan de Vroonlandseweg. Zijn bedrijf verzorgt het bouwmanagement van gebouwen van zeer verschillende aard en grootte. Hij werkt in Zeeland, zoals momenteel in Kapelle, Goes en Cadzand, maar ook erbuiten, zoals in Rijssen, Ouddorp en Bodegraven. Zijn coördinerende rol wordt overal anders georganiseerd. In Kapelle is hij voorzitter van het ontwerp- en bouwteam, waarin de architect, verschillende bouwkundig adviseurs en de gemeente zitting hebben. In de werkgroep Bouw, Beheer & Exploitatie, vooral gevormd door vertegenwoordigers van de kernpartners, heeft Koert de rol van adviseur.     Bouwmeester Zeker bij complexe bouwprojecten wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van een bouwmanager ‘van buiten’, die boven de partijen staat en het werk van alle deelnemende partijen coördineert. Koert: “Vroeger deed een architect dit er allemaal bij; hij ontwierp, maar was ook de bouwmeester die zorgde dat het gebouw er kwam zoals het was bedacht. Tegenwoordig is het planmatige en coördinerende aspect van de bouwmeester de taak van de bouwmanager.” Koert heeft het overzicht en stelt in overleg de planningen op, die hij vervolgens uiteraard ook bewaakt. “Mijn werk bestaat voor een flink deel uit vergaderen. Met alle partijen aan tafel kom je het beste tot afstemming en kunnen problemen en misverstanden het snelst opgelost worden.”

Bestek en aanbesteding Koert is van de planning, dus de vraag kan gesteld worden: het definitief ontwerp is vastgesteld, wat is nu de volgende stap? ”Die volgende stap is het opstellen van het bestek en die stap is zo goed als al helemaal gezet,” vertelt hij. “In juli wordt een aankondiging op een officiële website geplaatst, waar aannemers kunnen bekijken of ze belangstelling hebben om dit gebouw te realiseren. Op die site staan de criteria op grond waarvan ze later door de opdrachtgever geselecteerd worden. Ze kunnen hun belangstelling voor een bepaalde datum kenbaar maken en dan vindt de selectie plaats. Dat zal in september zijn. De vijf bouwbedrijven die het beste aan deze selectiecriteria voldoen, ontvangen het bestek, een groot pakket aan cijfers, tekeningen en andere gegevens. Zij kunnen vervolgens op papier zetten hoe ze het werk aanpakken en – uiteraard ook – wat het gaat kosten. De aannemer met de economisch meest voordelige aanbieding krijgt de opdracht. Daarbij wordt niet alleen naar de prijs gekeken, maar ook naar wie in het uitvoerend team zit, hoe de aannemer het project wil aanpakken, hoe hij de gevraagde kwaliteit garandeert enzovoort. Die aannemer mag de realisatie van het gebouw voor de prijs van de aanbesteding gaan uitvoeren. De opdracht verleent het college van B&W en dat zal volgens de planning eind dit jaar zijn. Vervolgens begint de aannemer aan zijn bouwvoorbereidingen en zal begin 2015 de eerste bouwactiviteit zichtbaar zijn.”

Cruciale fase Koert kijkt tevreden terug op de fase in het proces die tot het definitief ontwerp leidde: “Dat is altijd een cruciale periode, zeker als er sprake is van meer gebruikers van het gebouw. Is de onderlinge afstemming in die fase goed, dan verlopen de bouwvoorbereiding en de bouw zelf haast als vanzelf. De belangrijkste keuzes liggen vast in het definitief ontwerp; het kan alleen nog wat na-ijlen in kwesties als de soort vloerbedekking en de kleur van de deurknoppen. Niet onbelangrijk, maar voor grote verrassingen komen we bij de uitvoering van het ontwerp niet meer te staan.”

bekijk alle nieuwsitems >
<